pirmdiena, 2009. gada 16. novembris

Kāpēc debatēt?

Debašu māksla pazīstama jau kopš senās Grieķijas laikiem, kur aizsākās publiskās runas ideja, liekot pamatus demokrātijas principiem – brīva viedokļa paušana, vienlīdzība, kopīga problēmjautājumu risināšana.

Tādas izcilas personības kā Sokrāts, Dēmostens, Cicerons un citi lielu uzmanību veltīja retorikas mākslai un oratoru prasmju izkopšanai, kas būtībā mūsdienās klasificējamas kā lielisku debašu runu paraugi.

Gan televīzijas ekrānos, gan laikrakstu lapas pusēs, gan ikdienā ikkatrs indivīds sastopas ar debašu esamību. Debates ir visur, un ikviens var debatēt! Protams, stils, kādā debatē universitātēs un augstskolās, ir nedaudz atšķirīgs, formālāks, tomēr tas nemaina jautājuma būtību – gūt iespēju komunicēt, veidojot pretēju viedokļu sadursmi, paplašināt savu redzesloku, izprast nozīmīgus jautājumus un problēmas. Vidzemes Augstskolas lektors Visvaldis Valtenbergs uzskata, ka „ar debašu palīdzību jaunieši labāk spēj novērtēt informāciju, kas ir visapkārt, tās palīdz paskatīties uz lietām daudzveidīgāk, kā arī ieraudzīt to nosacīto būtību”.

Šobrīd gandrīz visas Latvijas lielākās augstskolas piedāvā iespēju iesaistīties interešu izglītības organizācijās – parlamentāro debašu klubos. Debašu sesijās studenti diskutē par daudziem nozīmīgiem jautājumiem, kas skar gan Latvijas sabiedrību, gan Eiropas Savienību. Piemēram, Vidzemes Augstskolas debašu kluba (ViA DK) vadītājs Reinis Sietiņš nosauca aktuālākās rezolūcijas - Lisabonas līguma ratifikācija, Turcijas uzņemšana ES, ģenētiski modificētu organismu lietošana uzturā, eiro ieviešana Latvijā, ES subsīdiju apgūšana u.tml.

Laikā, kad valstij ir ekonomiskas grūtības, debates nodrošina cilvēku segmentēšanos dažādās kopienās. „Cilvēkiem jāiemācās aktīvāk interpretēt mediju vēstījumus, lai neveidotos tā saucamais „sniega bumbas efekts”, kad auditorija nepietiekami izvērtē tai pasniegto informāciju,” tā V.Valtenbergs, kurš uzsver arī vienu no būtiskākajām debašu iezīmēm – argumentācijas pamatošanu caur datiem, pieredzi un tendencēm.

ViA DK sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un portālu www.esmaja.lv 19. novembrī rīkos publisko debati par ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) izmantošanu uzturā. Publiskajā debatē Valmierā, Vidzemes Augstskolā piedalīsies studenti, kā arī pieaicinātie attiecīgās jomas eksperti. Šajā publiskajā debatē tiks analizēti ieguvumi un riski, kādi rodas, lietojot ĢMO. Debati tiešsaistē būs iespējams vērot portālā www.esmaja.lv.

Rakstu sagatavoja Annija Beļicka un Laura Zatlere

Raksts pieejams arī esmaja.lv

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru